Home / میل ورم

میل ورم

میل ورم یا کرم خوراکی بر خلاف اسم آن مرحله ای لاروی از یک حشره به نام تنبریو مولیتور از خانواده ی سوسک های تاریکی است. از این رو میل ورم از لحاظ دسته بندی های جانورشناختی نوعی حشره محسوب می شود که در مرحله لاروی پیش از تشکیل شفیره قرار دارد. این مرحله (مرحله ی لاروی) در این جاندار بخش دوم زندگی را تشکیل می دهد و پس از کسب انرژی لازم بواسطه ی تغذیه وارد مرحله ی سوم زندگی یعنی شفیرگی می شود.کرم خوراکی از آن رو به این نام شهرت پیدا کرد که میزان پروتین بالای آن در بدن جاندار می توانست به عنوان جایگزینی برای تامین پروتین های موردنیاز انسان نیز باشد. امروزه در بسیاری از کشورهای شرق آسیا از این حشره در تبخ غذاهای متنوع استفاده می شود.

این حشره در بسیاری از نقاط دنیا که دارای آب و هوایی گرم و مرطوب است به صورت طبیعی رشد و نمو دارد ولی امروزه حتی در نقاط سردسیر با ایجاد محیط مصنوعی برای کشت و رشد این حشره نیز ممکن می باشد. این حشرات در تمامی مراحل زندگی خود نسبت به نور مستقیم حساس بوده و نقاط تاریک تر یا سایه دار را نسبت به نقاط روشن و پر نور ترجیح می دهند از روست که این دسته از حشرات را سوسک تاریکی می نامند. با توجه به آنکه در عموم دنیا برای نام بردن این حشره از لغت میل ورم استفاده می شود این اصطلاح به عنوان نام این حشره نیز محسوب شده که از لحاظ علمی نادرست است.

چرخه ی زندگی سوسک تاریکی چهار مرحله دارد:

مرحله ی اول تخم

مرحله ی دوم لارو

مرحله ی سوم شفیره

و آخرین مرحله تبدیل شدن به سوسک یا حشره ی بالغ است.

بیشترین مصرف غذایی و پروتینی از این جاندار در مرحله ی لاروی است چرا که حداکثر میزان پروتین با پیوندهای ساده و گوارش پذیری بالا در این مرحله از زندگی است. پوسته ی نرم و ترد لارو باعث شده تا غذای لذیذ و مقوی برای بسیار از گونه های جانوری باشد.

از لحاظ جنسیت این حشره دارای جنس نر و ماده است که وظیفه ی تخم گذاری پس از لقاح به عهده ی حشره ی ماده است. تشخیص نر و ماده بودن حشره با ابزار های بزرگ بینی همچون ذره بین بسیار ملموس و قابل رویت است. اما در مرحله ی لاروی با توجه به عدم تکامل حشره بحثی در باب نر یا ماده بودن آن مطرح نیست فلذا جنسیت این حشره در مرحله ی شفیرگی تعیین می شود.

 

در حال بروز رسانی . . .

 

قالب وردپرس